За нас

За нас

Училището е разположено в сърцето на село Драговищица, в подножието на Стара планина и част от артериите на китната българска природа. Сградата на Начално училище „Отец Паисий“ се разполага в непосредствена близост до река Крива и изложението на географските характеристики допуска и конкретната специфика на училището – един „всеобхватен“ училищен парк.

В далечното минало –

   В далечната 1882 г. , в помещението на бившия хан на д-р Николов, се поставя началото на първото училище в с. Драговищица. Средствата събрани от населението възлизали на 7150,20 лв. и били достатъчни за построяването на училище с площ 120 кв. м., над помпената станция в селото.

В близкото минало –

   Историята продължава така: Основно училище „Отец Паисий“, с. Драговищица продължава просветната си дейност в обучението на ученици от 1 до 8 клас.

В настоящето – 

През 2012 г. училището променя своят облик в Начално училище "Отец Паисий".

Какво можете да очаквате от нас

Началният етап на основната образователна степен, в който аспект се включва и НУ “Отец Паисий“, е базиран изцяло на потребностите на учениците и нашият стремеж е учебният процес да се осъществява посредством:

 • Целодневна организация на учебния ден във вариант – учител/учител. Тази форма на организация на учебно-възпитателния процес позволява равен процент ангажираност, самоподготовка и отдих на учениците през целия ден;
 • Подсигуряване на стриктно изпълнение на допълнителното обучение под формата на консултации;
 • Извънкласни форми на занимания през лятото;
 • Столово хранене, съобразено с всички нормативни разпоредби;
 • Осигуряване на мляко и плодове по програма „Училищен плод“;
 • Непрекъсната комуникация и сътрудничество с родители;
 • Осигуряване на сигурност и подкрепяща среда за учениците;
 • Откликване на индивидуалните желания на родителите, свързани с обучението на децата им;
 • Просторни и оборудвани класни стаи;
 • Подсигурени условия за спортна дейност на открито и закрито;
 • Обучение в добре отоплена сграда;
 • Осигуряване на спокойна и комфортна обучителна среда;
 • Стриктно санитарно-хигиенно поддържане;
 • Медицинско обслужване;
 • Зала за отдих и компютърно оборудване;
 • Обучение чрез зачитане на социално-битови и етнически различия;
 • Покриване на Държавни образователни изисквания от всяко дете;
 • Оборудване на училищния двор като „класна стая на открито“;