3. клас

3. клас

3. клас

Паралелката е самостоятелна, обучението се осъществява в целодневна организация на учебния ден. 

Осигурена е общообразователна и разширена подготовка, фиксирани в утвърдения УУП за 3. клас.

Класен ръководител - Десислава Митова.