2 - 4 клас

2 - 4 клас

2 - 4 клас

Паралелката е слята, обучението се осъществява в целодневна организация ня учебния ден.

Обучението е с основа общообразователна подготовка и допълнителна по български език и математика.

Класен ръководител -Анелия Момчилова