3 - 4 клас

3 - 4 клас

3 - 4 клас

Паралелката е слята, на целодневно обучение.

Обучението е с основа общообразователна подготовка и допълнителна по български език и математика.

Класен ръководител -Анелия Момчилова

 Ръководител занималня - Владислава Владимирова