3-4 клас

3-4 клас

3-4 клас

Паралелката е слята. Дневна форма на обучение с включена целодневна организация на учебния ден.

Обучението е с основа общообразователна подготовка и допълнителна по български език, математика и хореография.

Класен ръководител - Евгения Лозанова-Димитрова.