3-4 клас

3-4 клас

3-4 клас

Паралелката е слята, смесен блок на обучение.

Обучението е с основа общообразователна подготовка и допълнителна по български език и математика.

Класен ръководител - Антония Василева

Втори класен ръководител - Владислава Владимирова