1 - 2 клас

1 - 2 клас

1 - 2 клас

Учениците се обучават в дневна форма на обучение.

Паралелката е слята, смесен блок на обучение, неспециализирана с разширено изучаване на български език и математика и допълнително изучаване на английски език.

Класен ръководител - Евгения Димитрова 

Втори класен ръководител - Десислава Митова