1 - 2 клас

1 - 2 клас

1 - 2 клас

Учениците се обучават в дневна форма на обучение.

Паралелката е слята, на целодневно обучение, неспециализирана с разширено изучаване на български език и математика, и допълнително изучаване на английски език.

Класен ръководител - Евгения Димитрова 

Ръководител занималня -Владислава Владимирова