1 клас

1  клас

1 клас

Учениците се обучават в дневна форма на обучение.

Паралелката е самостоятелна и включена в целодневна организация на учебния ден. Осигурена е общообразователна и разширена подготовка, утвърдена УУП за 1. клас

Класен ръководител - Евгения Димитрова