1 клас

1 клас

1 клас

Учениците се обучават в днревна форма на обучение.

Паралелката е неспециализирана с разширено изучаване на български език и математика и допълнително изучаване на английски език и хореография.

Класен ръководител - Владислава Владимирова.