Бюджет

Бюджет

Приходите в бюджета на НУ "Отец Паисий" се формират чрез средства от държавна дейност и средства от дофининсиране на Община Костинброд.Архив