Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет в Начално училище "Отец Паисий" е учреден през 2017 година.

Състав на Обществения съвет:

Председател - Петя Кирилова

Членове: - Петър Мицев

              - Александър Ненов