Обществен съвет

Обща информация

Общественият съвет в Начално училище "Отец Паисий" е учреден през 2017 година.

Състав на Обществения съвет:

Председател:

Милен Якимов

Членове:

Станислава Паунова

Дина Живкова

Александър Ненов

Настоящият състав на Обществения съвет е утвърден със Заповед №91/14.09.2022 г. 

              
Резултати от избора на обществен съвет към НУ " Отец Паисий"

Последната актуализация на състава на Обществения съвет е направена на 01.09.2023 г.

Научи повече