1.11. "Да се знае,да се помни,че България е жива"...