2 клас

2 клас

2 клас

Учениците се обучават в дневна форма на обучение. Организацията на учебния ден е целодневна.

Освен часовете предвидени за общообразователна подготовка изучават български език, математика и хореография.

Класен ръководител - Антония Василева.