Седмично разписание на учебните часовете за периода на онлайн обучение ( ОРЕС) 01.02.-07.02.2024