Обновяване на училищния двор

Обновяване на училищния двор

Обновяване на училищния двор

05.04.2016

Настоящият проект е изготвен във връзка с обявеният конкурс за участие в НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2016 г“, на тема „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ“